Firelux Plus 20 liter

Petroleum firelux Plus 20 liter kachelbrandstof is een zeer schone brandstof voor uw verplaatsbare kachel. Een groot voordeel van Firelux is dat deze brandstof geschikt is voor alle merken kachels. Daarnaast heeft Fireflux Plus een laag aromaatgehalte waardoor u weinig geur heeft bij het aan- en uitmaken.
Op werkdagen voor 17.00u besteld, binnen 2 werkdagen thuis
Gratis verzending v.a. € 100,- bij max. 24 kg
Betaal makkelijk en veilig met iDEAL

Uitverkocht

Dit product is niet op voorraad

Specificaties

Gevarenaanduiding:

Gevaar H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbeveling:

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken P280: Beschermende handschoenen/oogbescherming P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen P331: GEEN braken opwekken P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen P370+P378: In geval van brand: Blussen met ABC-poederblusser P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren P405: Achter slot bewaren P501: De inhoud/houder verwijderen conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104)

Op werkdagen voor 17.00u besteld, binnen 2 werkdagen thuis
Gratis verzending v.a. € 100,- bij max. 24 kg
Betaal makkelijk en veilig met iDEAL

Informatie

Voor alle merken verplaatsbare kachels!

Zuivere brandstof voor een schone verbranding
Firelux Plus is opgebouwd uit extreem zuivere, doorgeraffineerde aardoliedestillaten en hierdoor een zeer schone brandstof voor verplaatsbare petroleumkachels. Door het ontbreken van een groot aantal schadelijke stoffen geeft deze zuivere kachelbrandstof een schonere verbranding met als resultaat minder geur bij het aan- en uitmaken en minder slijtage aan de kous of brander waardoor uw kachel langer meegaat.

Geschikt voor alle merken kachels
Alle merken verplaatsbare kachels functioneren optimaal met Firelux Plus brandstof. Het voldoet aan de garantievoorwaarden van alle Europese kachelleveranciers en tevens aan stringente Europese wetgeving conform NF 128 / Arrete 25-6-2010.

Alle voordelen op een rij:

  • geschikt voor alle merken verplaatsbare kachels
  • bevat praktisch geen zwavel
  • laag aromaatgehalte, minder geur bij het aan- en uitmaken
  • zuivere brandstof, minder emissie van schadelijke stoffen voor een gegarandeerde langere levensduur van uw kachel
  • de brandstof heeft een hoog vlampunt van boven de 61˚C en valt hierdoor niet onder het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR)
  • verpakt in een 100 % recycleerbare HDPE verpakking, voorzien van kinderveilige sluiting
Op werkdagen voor 17.00u besteld, binnen 2 werkdagen thuis
Gratis verzending v.a. € 100,- bij max. 24 kg
Betaal makkelijk en veilig met iDEAL

Gerelateerde producten