Hieronder vind je onze privacyreglement. Deze is van toepassing als je gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via, onze website en bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kan teruglezen.

PRIVACYVERKLARING BAKKER BRANDSTOFFEN

Wij verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. In deze privacyverklaring lees je wat wij doen met jouw persoonsgegevens, de doeleinden ervan en de mogelijkheden om jouw privacyrechten uit te oefenen.

Als er iets wijzigt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zullen we dat aanpassen in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2024.

Hieronder leggen wij jou uit wat we doen met jouw persoonsgegevens. Heb je hier vragen over of wil je gebruik maken van een van je privacyrechten? Neem dan contact met ons op.

Bakker Brandstoffen
Vestigings- en postadres: Industrieweg 1 A A, 1785AG Den Helder
KvK nummer: 76941396
Tel: 0223-633580
e: info@bakkerbrandstoffen.nl

Persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers:
– IP-adres
– Cookie ID
– Voorkeuren
– Internetgedrag
– Bewegingen over onze website

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van klanten:
– Naam
– Adres
– Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
– Inloggegevens
– Betaalgegevens

Van andere contactpersonen, zoals leveranciers en partners, verwerken wij naam, functie en (zakelijke) contactgegevens.

Contact opnemen
Je kunt ons bellen, e-mailen of gebruik maken van het contactformulier om met ons in contact te komen. Om jouw contactverzoek af te kunnen handelen, worden jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer, en de inhoud van jouw vraag, verwerkt en bewaard tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Daarna zullen we de gegevens voor dit doel verwijderen.

Als je via Whatsapp contact met ons opneemt, zien wij automatisch ook je telefoonnummer en profielfoto. Whatsapp wordt aangeboden door de Amerikaanse partij Meta. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Meta, raadpleeg de privacyverklaring.

Webshop bestelling
Wanneer je een bestelling bij ons in de webshop plaatst, zijn jouw persoonsgegevens nodig om de overeenkomst uit te voeren.

Wij bewaren nota’s tenminste 7 jaar na het einde van het boek jaar in verband met onze fiscale bewaarplicht. Je account houden we actief, tot 2 jaar nadat je voor het laatst een bestelling bij ons hebt geplaatst.

Workshop
Je kunt je aanmelden voor workshops via https://bakkerbrandstoffen.simplybook.it/. Jouw persoonsgegevens hebben wij nodig om je aan te melden voor de workshop en je informatie hierover toe te sturen. Ook deze informatie bewaren wij tot 7 jaar na het einde van het boekjaar, in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Review
Via partnerwebsites, zoals Simplybook en Google, kun je een review achterlaten. Wij kunnen deze reviews niet beheren. Van je review wordt je naam en de inhoud van je review getoond, en in sommige gevallen ook je foto. Je kunt deze review zelf verwijderen.

Websiteverkeer
Wij meten het websiteverkeer door middel van cookies. Voor het meten en uitlezen van de statistieken hebben wij een gerechtvaardigd commercieel belang. Deze informatie blijft maximaal 2 jaar bewaard.

Daarnaast gebruiken wij en onze marketingpartners, zoals Google, marketingcookies via onze website. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming via een cookiebanner. Deze informatie wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Wil je meer weten over het soort cookies, de bewaartermijn en de beschrijving van het doel van de cookie? Raadpleeg dan de cookie-informatie onderaan deze pagina. Hier kun je ook gegeven toestemming aanpassen.

Andere ontvangers van persoonsgegevens
Het doorgeven van persoonsgegevens aan andere organisaties hoort bij onze dienstverlening en is soms wettelijk verplicht. In andere gevallen vragen we eerst jouw toestemming. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van de diensten van:

IT-dienstverleners (zoals de hostingpartij, de webbouwer en het boekingsplatform)
Onze cookiepartners (zie onderaan deze privacyverklaring)
Boekhoudkantoor
Post- en bezorgbedrijven

We verkopen jouw gegevens niet door.

Met de organisaties met wie wij persoonsgegevens delen hebben wij een (verwerkers)overeenkomst gesloten. In deze verwerkersovereenkomst spreken wij met de organisatie af dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens garanderen.

Jouw gegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt, tenzij wij er zeker van zijn dat een voldoende passend beschermingsniveau wordt geboden.

Jouw privacyrechten

Onder de privacywet heb je bepaalde rechten. Ook bij ons kun je natuurlijk gebruik maken van deze rechten. Je kunt contact met ons opnemen om:
inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou hebben;
fouten of verouderde gegevens te laten corrigeren;
toestemming in te trekken;
ons te verzoeken je gegevens te verwijderen;
een verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking;
dataportabiliteit, het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvang je van ons antwoord. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd met twee maanden.

We doen er alles aan om je te helpen en te informeren, als je vragen hebt. Ben je niet tevreden of kom je er samen met ons niet uit? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.

Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat je als bezoeker herkend kunt worden wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je onze website bezoekt, informeren wij je over het gebruik van cookies.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: Functionele cookies zorgen dat de website werkt, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. En bijvoorbeeld te onthouden wat je in jouw winkelmand hebt geplaatst. Zonder deze cookies werkt de website niet goed.
 • Statistische cookies: Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s goed werken en geven inzicht in hoe wij onze website kunnen verbeteren, door geaggregeerd gegevens te verzamelen en te rapporteren. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang. We krijgen bijvoorbeeld inzicht in bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
 • Marketingcookies: Marketingcookies (en vergelijkbare technieken) worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren en om deze op het internetgedrag (op onze website en daarbuiten) van bezoekers af te stemmen. Marketingcookies volgen bezoekers over verschillende websites.

Een overzicht van de cookies vind je hieronder terug in het cookie-overzicht.

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

 1. Bakker Brandstoffen: gevestigd te Den Helder en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 37004062 handelend onder de naam Bakker Brandstoffen.
 2. Website: de website van Bakker Brandstoffen, te raadplegen via www.bakkerbrandstoffen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Bakker Brandstoffen en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Bakker Brandstoffen en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Bakker Brandstoffen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Bakker Brandstoffen slechts bindend, indien en voor zover deze door Bakker Brandstoffen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Bakker Brandstoffen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bakker Brandstoffen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Bakker Brandstoffen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Bakker Brandstoffen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 5. De verzending vindt plaats via PostNL de wijze van verzending kan afwijken. Dit betreffende grotere hoeveelheden en gewichten. Het streven is voor 17:00 uur besteld de volgende dag afgeleverd. Wanneer er een grotere hoeveelheid in gewicht boven de 30 kg besteld wordt duurt dit minimaal 2 werkdagen.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Bakker Brandstoffen en het voldoen aan de daarbij door Bakker Brandstoffen gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bakker Brandstoffen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Bakker Brandstoffen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Bakker Brandstoffen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bakker Brandstoffen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Bakker Brandstoffen is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Bakker Brandstoffen daarvan in kennis te stellen, zodat Bakker Brandstoffen gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Bakker Brandstoffen is ontvangen, stuurt Bakker Brandstoffen de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Bakker Brandstoffen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Bakker Brandstoffen.
 4. Indien Bakker Brandstoffen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. Bakker Brandstoffen raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. Bakker Brandstoffen is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 8. Bakker Brandstoffen werkt met een pakketdienst voor het transport van bestelde artikelen. Mocht er onverhoopt een probleem zich voordoen bij de transporteur dan valt dit buiten de macht van Bakker Brandstoffen. Bakker Brandstoffen dient ten aller tijden de klant op de hoogte te stellen per email over het probleem of de vertraging van de transporteur.

Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Bakker Brandstoffen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Bakker Brandstoffen een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
 3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Bakker Brandstoffen, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bakker Brandstoffen kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Bakker Brandstoffen bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.Producten kunnen geretourneerd worden aan:Bakker Brandstoffen industrieweg 1aa 1785 AG, Den Helder
 6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bakker Brandstoffen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Bakker Brandstoffen aanbiedt het product zelf af te halen, mag Bakker Brandstoffen wachten met terugbetalen tot Bakker Brandstoffen het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Bakker Brandstoffen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Bakker Brandstoffen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Bakker Brandstoffen is gewezen op de te late betaling en Bakker Brandstoffen de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Bakker Brandstoffen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Bakker Brandstoffen kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Bakker Brandstoffen een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. Bakker Brandstoffen staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Bakker Brandstoffen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door Bakker Brandstoffen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Bakker Brandstoffen daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien Bakker Brandstoffen de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Bakker Brandstoffen, dan kan hij bij Bakker Brandstoffen telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Bakker Brandstoffen geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Bakker Brandstoffen binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van Bakker Brandstoffen jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van Bakker Brandstoffen jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Bakker Brandstoffen jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bakker Brandstoffen.
 5. De aansprakelijkheid van Bakker Brandstoffen jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Bakker Brandstoffen onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bakker Brandstoffen ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bakker Brandstoffen in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bakker Brandstoffen meldt.
 7. In geval van overmacht is Bakker Brandstoffen niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Bakker Brandstoffen.

Persoonsgegevens

 1. Bakker Brandstoffen verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bakker Brandstoffen gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Bakker Brandstoffen
Industrieweg 1aa
1785 AG, Den Helder

tel 0223633580
e info@bakkerbrandstoffen.nl

KvK 37004062
BTW NL898.41.384.B.01.2300